Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Hjem

> Felles > Bli inspirert > Boktips barn

Nicolai Houm/Rune Markhus:

Når alle sover

Når alle sover

Kva skjer eigentleg om natta når alle søv? 

Boka Når alle sover handlar om kva som skjer i ein heilt vanleg landsby om natta. Då kjem Boba, som riv og øydelegg alt mogleg, slik at Lille Fetir Lutemann kan komme og reparere og setje saman alt Boba har øydelagt. Slik går nettene. Dei som bur i landsbyen veit ingenting om det som skjer, borsett frå Murielle og faren, som driv eit bakeri, men dei klarer utruleg nok å halde dette for seg sjølve. Det er deira sin løyndom! Brått ein dag vert Lille Fetir Lutemann skada, og kan klarer ikkje setje saman dei øydelagde tinga att. Og kva skjer då?

Det som er så kjekt med denne boka er at den spelar på det som ingen veit om, men som allikevel skjer. Den minnar meg litt om den der Larsons gale verden-stripa, der kyrne går rundt som menneske når ingen ser dei. Berre tanken på alt det som eigentleg kan foregå, men som ingen menneske får med seg, er jo veldig komisk og spennande. Det er ei god dose humor i denne boka også, sjølv om ho handlar om eit bulldoseraktig monster. 

Boka kom ut i 2011, men den held seg godt fordi den blant anna tek opp universelle spørsmål. Ho tek opp viktige ting som det å halde på løyndommar, og at også dei som er bråkete og øydelegg ting har sin funksjon og verdi i eit samfunn, og at ein godt kan vere vennar med dei også. Bileta i boka er prega av kontrastar mellom mørke og duse "nattfargar" og lys frå ulike lyskjelder om natta, som månen og stjernene, gatelys, billys og lys frå vindauge der folk enno er vakne. Dette speglar også det vi tradisjonelt har sett på som godt(lyst) og vondt(mørkre), og hovudpersonane Boba og Fetir representerer jo dette; øydelegging og gjenoppretting. Man kanskje er ikkje alt så svart-kvitt likevel alltid?

At boka snakkar direkte til barnet er også eit godt grep som gjer at lesaren og tilhøyraren vert dregen enno meir inn handlinga. At denne boka ofte vert lesen på sengekanten til barnet før ho skal sove, er nok også nøye tenkt ut. Når du sovnar; kva skjer då? Eg vil tru mange born har lege vakne og spekulert på dette når lyset har blitt sløkt etter lesinga. 

Eg lyt også drage fram at samspelet mellom forfattar og illustratør er særs vellukka. Både dei små og dei vaksne vil ha utbytte av å lese denne boka, som bør inn som ein klassikar i norsk barnelitteratur. 

Del på facebook
Måndag 9-15.30  
Tysdag 14-19  
Onsdag 9-15.30  
Torsdag 14-19   

Fredag 9-15.30

STENGT FREDAG 11. JUNI

 

Kontakt

Tlf.: 414 73 943
Epost: biblioteket@aukra.kommune.no

Vi blir inspirert av