Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Hjem

Låneregler

1. Lånerett

 Alle bøker, filmer, spill og tidskrifter er gratis å låne på biblioteket.

Låneregler

2. Lånekort

Alle som har fast adresse i Norge kan få lånekort. Voksne over 15 år må vise legitimasjon. Barn må ha begynt i 1. klasse for å få eget lånekort, og barn under 15 år må ha underskrift fra foresatt. Ungdom mellom 15 og 18 år må oppgi navn på foresatt. Institusjoner registreres på institusjonens navn og en ansvarsperson. Samme kort brukes på hovedbiblioteket og på Averøy ungdomskoles bibliotek. Nye lånere får nå utstedt nasjonalt lånekort, som også kan brukes i andre norske bibliotek.

Mister du kortet lager vi ett nytt, det koster 20.- for voksne og 10.- for barn. Meld fra om kortet blir borte.

Ta alltid med lånekortet når du skal låne! La ikke andre låne på ditt kort!

3. Lånetid

  Bøker og lydbøker   4 uker
  Korttidslån (utvalgte nye/etterspurte bøker)   2 uker
  Tidsskrift   2 uker
  DVD   1 uke
  CD-ROM   2 uker
  Språkkurs (m/ cd-er, kassetter eller CD-ROM)   8 uker
  Fjernlån   eierbibliotekets frister

Materiale som er utlånt kan reserveres.

Fornyelser

Materiale det er venteliste på, kan ikke fornyes. Ellers gjelder følgende:

  Bøker og lydbøker   maks. 2 fornyelser - 4 uker pr. gang
  Korttidslån   1 fornyelse - 2 uker
  Tidsskrift   1 fornyelse - 2 uker
  DVD   1 fornyelse - 1 uke
  CD-ROM    1 fornyelse - 2 uker
  Språkkurs    1 fornyelse - 4 uker
  Fjernlån   må avklares med eierbiblioteket

Fornyelser kan ordnes pr. telefon eller e-post, eller låneren kan logge seg inn på sin egen lånekonto i Mikromarc og fornye egne lån.

4. Ansvar

Låneren er ansvarlig for alt materiale som lånes på hans/hennes kort. Tapt eller skadet materiale må erstattes. Se satser nedenfor. For video/DVD gjelder aldersgrensen som står på filmen. Lånt materiale er til privat bruk, og bruk/avspilling skjer på eget ansvar. Meld fra til biblioteket om endringer i adresse, telefonnummer og e-postadresse.

5. Fjernlån og Norgeslån

Bøker, artikler og mikrofilmer som biblioteket ikke eier, kan som regel lånes fra andre bibliotek.

Se Fjernlån og Norgeslån

6. Gebyrer

Biblioteket sender purremelding til låneren når forfallsdatoen på lånt materiale er overskredet. Det sendes to purringer og deretter erstatningskrav, se gebyrsatser for disse meldingene nedenfor.

Gebyrer som er registrert på en låner, blir stående til de blir betalt. Erstatningskrav sendes til inkasso hvis ikke låneren leverer materialet eller betaler kravet innen fristen.

 Gebyrer og erstatningssatser Gjeldende fra 01.01.12.
Materialtype Voksne (fra kalenderåret de fyller 15 år) Barn (t.o.m. kalenderåret de fyller 14 år)
  Fjernlån   750
  Nytt materiell (2011-2013)   Full pris hvis over standardsatsen
  Bøker   400   250
   Lydbøker   400   300
   DVD   200   200
  Video   200   200
  Enkelt-cd til lydbok   125   125
  CD-plater – musikk   200   200
  CD-ROM   400   400
   Mikrofilm   550   550
  Tegneseriehefter   100   100
”Små” billedbøker (Eks.: Ludde, Emma)   100   100
  Tidsskrifter   75   75
  Gebyr for 1. purrebrev   20   10
  Gebyr for 2. purrebrev   40   20
  Gebyr for erstatningskrav   50   50
  Gebyr for nytt lånekort   20   10

Språkkurs, lydbøker med mange cd-er og verdifullt eller sjeldent materiale blir vurdert i hvert enkelt tilfelle.

7. Lånenekt

Låner som skylder mer enn kr. 80,00 (voksne) og kr. 30,00 (barn), får ikke låne mer før vedkommende har gjort opp for seg.

 

NB! Tyveri kan bli anmeldt.

Innmeldingsskjema for barn

----------------------------------------------------------------------------

Åpningstider

Åpningstider

Mandag STENGT

Tirsdag 10-15

Onsdag 13-17

Torsdag STENGT

Fredag 10-15

Lørdag 10-14

Tlf.

90 18 83 15 

E-post:

biblioteket@averoy.kommune.no