Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Hjem

> Felles > Bli inspirert > Boktips voksne

Elin Brodin:

Rotnorsk

Rotnorsk

Ein spenningsroman kan vere så mangt. Det er ikkje uvanleg at samfunnskommentaren er tydeleg til stades. Elin Brodin høyrer med til dei som brukar romanforma til å synleggjere korleis forminga av samfunnet ofte får ei slagside. Det hjartet er fylt av… legg ho i tankegangen og munnen på sine romankarakterar. Dette er ikkje berre samfunnskritikk, men like mykje ein sivilisasjonskritikk. Skeivheitene bryt altså på djupare vatn.

Rotløs set lyskastaren både på fordomar det er vanskeleg å vedkjenne seg, barnevern og psykiatri. Heil inn i det eksistensielle. Gjennom eit drap utført i ein sjukehuskorridor, møter vi ulike teoriar knytt til tenkelege motiv for ugjerninga. Ikkje ulikt ein kriminalroman. Forskjellen går på korleis vi får del i etterforskaren sitt møte med seg sjølv gjennom møta med informantar og mulege medsamansvorne.

Tankevekkande livsalvor – og lesverdig.

Del på facebook
Bergsveinn Birgisson:

Svar på brev frå Helga

Svar på brev frå Helga

Ei fantastisk bok! Innanfor ramma av eit svarbrev til ei tidlegare elskarinne, maktar forfattaren å teikne eit bilete av eit liv som både begeistrar og provoserer. Gisle har følgt kona si til grava etter eit langt og utfordrande kvardagsliv. Han sit sjølv på gravkanten, men skriv altså eit brev til ho han hadde «på lån» ei tid.

 

Omsetjaren må nok også få sin del av æra for verket. Boka er kort, men språket, formuleringane og skildringane fekk meg i kne. Det nynorske språket på sitt mest poetiske, utan å bli pompøst. Ei livsrøynsle der erotikken og humoren spelar på lag med livsalvoret og kvardagslivet.

 

Her er eimen av islandske ætteforteljingar para i hop med jordnære og samfunnskritiske kommentarar. Komplisert? Nei, fornøyeleg og gripande. Farvel til det platte og inkjeseiande. Vel kan han Gisle stå fram som både sjølvoppteken og patetisk, men du verda kor han kan oppsummere eit liv på sine gamle dagar. Det avspeglar sjølvironi og korleis det kan vere å vere menneske. Det er ikkje action, men forteljinga har likevel driv.

 

Eg unner deg å bruke ein kveld eller to på dette stykke litteratur! Hermed anbefalt!

Del på facebook
Lynn Austin:

Det kalles nåde

Det kalles nåde

Korleis finne nytt fotfeste når livet slår beina under det tilveret du trudde på? Korleis tru på ei framtid med nyvunnen fridom når det einaste livet du kjenner er bygd på slaveriet sine vilkår? Vi er i 1865, og den amerikanske borgarkrigen er slutt. Vinnarar og taparar skal finne tilbake til ein livsrytme som krigen har sett på prøve. Kjensler og realitetar står i vegen. 

Tre kvinner, sterke kvinner, tek på kvar sin måte eit oppgjer med seg sjølv og omgjevnadane. To av dei har tapt familiemedlemer og privilegia, og ei skal venje seg til å vere fri. Ny erkjenning kan ta tid, og vil krevje mot. Å tvingast til å tenkje i nye baner, kan opplevast som ein trussel.

Forteljinga er enkel og språket er ukomplisert, men ho får fram spenninga mellom bitterheit og forsoning, fridom og ansvar, idealisme og realisme, bekymring og trøyst. «Life is hard, but God is good», seier forfattaren på bloggen sin. Romanen har ein klar kristeleg undertone og støttar seg til ei kristeleg verkelegheitsforståing som ein sjeldnare finn samtidslitteraturen. Dette set sitt preg på forteljinga etter kvart, men ikkje på ein altfor påtrengande måte. Her reknar ein med Gud anten ein prøver å forsvare privilegia sine eller kjemper for menneskeverdet og framtidsvona.

Historia har god framdrift sjølv om tidsramma er mistenkeleg kort med tanke på alt som skjer. Austin fell ikkje for freistinga til å vere moraliserande. Karakterane er stort sett nyanserte med både gode og dårlege impulsar og eigenskapar. Her er dramatikk og kjærleik, lovleg og ulovleg.

«Hun var i ferd med å finne stemmen sin…» Mange av refleksjonane let seg overføre til vår tid. «Ei tid va’ og ei anna vart», heiter det i eit ordspel, men menneskehjartet har vel alltid lengta etter fridom, meining og sanning. Ufri kan ein vere på så mange vis. Les gjerne boka!

Del på facebook

Opningstider Elnesvågen

Måndag  11.00  - 19.00
Tysdag 11.00 -   16.00 
Onsdag 11.00 - 16.00
Torsdag 11.00 - 19.00
Fredag 11.00 - 16.00
Laurdag 10.00 - 14.00

Opningstider Eide

Tysdag 11.00 - 16.00
Onsdag 14.00 - 18.00
Torsdag 13.00 - 16.00

Tlf.: Elnesvågen 71262880

Tlf.: Eide 71296476

Epost: bibliotek@hustadvika.kommune.no

Vi blir inspirert av