Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Hjem

> Felles > Bli inspirert > Boktips voksne

Sovjetistan. En reise gjennom Turkmenistan, Kasakhstan, Tadsjikistan, Kirgisistan og Usbekistan.

 

Hva tenker du, når du hører ordet "Sovjetistan" - og hvor ligger landende: Turkmenistan, Kasakhstan, Tadsjikistan, Kirgisitan og Usbekistan?

"Silkeveien" har noen av oss hørt om og Samarkand og Tasjkent.

Erika Fatland har skrevet en bok som mange vil ha glede av å lese: vi som bare har lyst å vite mer om lande, vi vet lite eller ingenting om,

folk i oljebransjen, som vil vite mer om andre oljeland og de som vil utforske nye områder med vill og krevende natur.

Erika Fatland tar oss med på en reise, men boka er ikke bare en reisebeskrivelse og møte med mennesker. Forfatteren viser oss sammenhenger mellom

den utviklingen som skjedde i disse 5 landene under det sovjetiske styret fra 1922- 1991 og de siste 24 årene som selvstendige stater.

Omveltningene var enorme under det store kommunistiske samfunnseksperimentet.

Disse store landområdene med fjell- og ørkenområder uten klare grenser styrt av klaner,

skulle på kort tid endres til by- og industrisamfunn. På 70 år hoppet de over flere hundre års utvikling inn i det 20. årh med folkeforflytninger,

kollektivisering, miljøskader, hungersnød, men også utbygging av skole - og utdanningssystem og helsevesen.

Sovjettiden lever videre i de selvstendige statene. De gamle ledere  fra kommunisttiden ble ledere i de nye stater.

Omlegginga til vannkrevende bomullsdyrking i Usbekistan har tørlagt store deler av Kaspiahavet.

De 456 atomprøvesprengninger i Kasakhstan under Den kalde krigen med store konsekvender for området rundt Semipalatinsk.

Erika Fatland skriver lett og levende med en fin balanse mellom egne opplevelser og generelle kunnskaper om de enkelte lande.

Morgenbladet kårete for få uker siden Erika fatland som en av Norges 10 beste unge forfattere under 35 år. Kjekt at faglitterære forfattere også er med i denn kåringen.

Del på facebook
Kathrine Aspaas:

Raushetens tid

Raushetens tid

Kathrine Aspaas har skrevet en svært interessant bok om raushet og åpenhet, noe hun ser tendenser til å tas på alvor i samfunnet vårt og verden forøvrig. Etter å ha hørt et foredrag av henne på en konferanse høsten 2013, måtte jeg bare lese boka hennes.

Katrine Aspaas er utdannet siviløkonom og har jobbet som finansjournalist i Aftenposten i en årrekke. Hun hoppet av den kritiske og kontrollerende mediekarusellen for å undersøke hvor rause vi er mot hverandre, både privat, i næringsliv og forskning.

Boka er en reise i den gryende endringen mot et samfunn der fred, raushet og tillit er i ferd med å bli de nye slagordene. Dette blir underbygget gjennom samtaler med en rekke forskere, næringslivsledere og andre kjente personer som har bidratt til et mer menneskevennlig samfunn.

Reisen går gjennom misunnelse, skam og tilgivelse. Hun introduserer nye begreper som feiltastisk, sjiraffspråk og ber oss rydde opp i vår egen grisebinge.

En humørfyllt, tankevekkende og lærerik bok som setter fokus på oss sjøl og våre egne feil i stedet for å skylde på andre. 

En bok til å å bli klokere av.

Del på facebook
Torbjørn Færøvik:

Maos rike : en lidelseshistorie

Bokomslag Maos rike

Torbjørn Færøvik har med «Maos rike – En lidelseshistorie» gjeve oss historia som det offisielle Kina ikkje vil høyre.

Vi i Vesten har eit klart bilde av kva Hitler var skuldig i. Og vi veit noko om dei ufyselege brotsverka til Stalin. Mao sitt skrekkvelde har derimot vore meir tilslørt for oss. Men han fortener absolutt ein plass på denne «Skammens Pall», og så får dei tre gjera opp seg imellom kven som var aller verst.

Likevel: På Den himmelske freds plass i Beijing, i området der kinesiske studentar og arbeidarar vart massakrert etter demonstrasjonane for 25 år sia, heng det framleis eit digert portrett av formann Mao – «landsfaderen» for det kommunistiske Kina.

Vi veit ikkje kor mange som vart slakta ned for tjuefem år sia og styresmaktene gjer det dei kan for at folk skal gløyme at dette nokon gong hendte. Vi veit heller ikkje kor mange formann Mao var indirekte ansvarleg for at døydde. Og det offisielle Kina gjer, som nemnt, også sitt til at dette ikkje skal bli kjent.

Torbjørn Færøvik gjer tvert imot sitt til at det skal bli kjent. I «Maos rike – En lidelseshistorie» brukar han eit vidt kjeldemateriale for å få fram kva som verkeleg skjedde i dei rundt 30 åra Mao (van)styrte.

Færøvik fortel kva som skjedde da kommunistane tok makta i Kina og korleis Mao utøvde den i dei neste ti-åra. Mao var forfengeleg og maktsjuk og hadde idear som var rein dumskap. Dessverre fekk det dystre konsekvensar for kineserane: Ein reknar med at over femti millionar døydde som følgje av den brutale politikken i den tida Mao var ved makta.

Mange vart avretta i den tidlege fasen med maoiststyre og nokre vart lynsja da Mao sendte ut dei unge raudegardistane sine. Men langt fleire svalt i hel.

Og nokre overlevde ved å ty til kannibalisme.

Dette er likevel berre spekulative stikkord i ei bok som rommar langt meire; forteljinga om dei første tiåra til vår nye supermakt Kina. Og det er enno ein grunn til å lese Færøviks meisterlege skildring; Kina har store ambisjonar globalt og da er det greitt å vite meir om dette enorme riket. Og spesielt sia leiarane i Kina i dag leflar meir med Mao enn kva sunt er.

Og utanfor Kina, også her i Noreg, verkar det som fleire er villig til å oversjå det meste for å kome i (for)handlingsposisjon med Kina. Dei tilber nok ikkje Mao, men kanskje heller Mammon?

Del på facebook
En av oss: en fortelling om Norge

Det är väl ingen som inte har fått med sig vad som hände 22 juli 2011 i Oslo och på ön Utøya. När jag läste om det blev jag helt bestört och trodde inte det var sant. Hur kan något sådant hända i Norden och i Norge? Alla trodde först att dådet var utfört av Al-Qaida, men det visade sig vara en vit norsk 32 årig man. 

Åsne Seierstad har byggt upp sin bok kring intervjuer och genomläsning av tusentals artiklar. Och hon gör det på ett innerligt och rörande sätt. Det finns undantag där jag tycker att Seierstad går alldeles för fort fram. På ena sidan är Breivik taggare och vän med invandrare och sedan är han nazist. Men det är småsaker och det är inget som får boken att bli mindre trovärdig.

Jag har aldrig fått ett bra grepp om vem Breivik var i sin ungdom. Hur kunde han förvandlas till en kall massmördare? Är han ett monster eller en människa som har förbigåtts av ett samhälle, som säger att de ska ta vara på alla, där det finns stora brister?

Det som verkligen får mig att nästan börja gråta är delen där Seierstad skriver om skottlossningen på Utøya. Det är så detaljerat att man måste sluta läsa och sedan borja på nytt efter en stund, för att man skall kunna smälta det som hände. Om blodet som sprutar. Om huvuden som blir sprängda i bitar. Om kulor som går rakt in i hjärta, lungor och rygg. Det är hemskt. Min fråga är då: Hur var det då att uppleva det? Om vi, som läsare syns det är fruktansvärt, hur var det då för de ungdomar som overlevde, men även dog? Det går inte att föreställa sig.

Den här anbefalningen dedicerar jag till alla de drabbade och väljer att inte att sätta något betyg eftersom det vore att betygsätta om själva händelsen ägt rum eller inte. Och det vill jag inte. Men vill ni förstå vad som h¨nde den där dagen den 22 juli 2011 är det verkligen en välskriven bok, som inte lämnar en oberörd.

Del på facebook
David og Goliat

Om fordeler med ulemper. Malcolm Gladwell, suksessforfatter som skrev boken ”Vippepunktet”, påstår i sin nyeste bok at vi ofte undervurderer hvor mye frihet som fins i det som ser ut til å være en ulempe.  Han foreslår at for de sterke, er deres egenskaper som synes å gi dem styrke ofte kilder til stor svakhet. Mens for de svake, kan det å takle overveldende odds produsere storhet og skjønnhet. 

I et kapittel diskuterer han hvordan det å ha dysleksi kan være en ”fordel”. Han kaller det ”en teori om ønskelige vansker”. Ingen ville ønske at deres barn hadde dysleksi, men Gladwell forteller om flere fremragende mennesker som grunngir sin suksess med at de faktisk hadde dysleksi!

”David og Goliat” er hans femte bok og han bruker mange av sine kjente litterære teknikker: han har fordypet seg i faglig litteratur, intervjuet mange mennesker og har funnet fram til motstridende årsaks-sammenhenger og forbindelser. Gladwell har sine kritikere som mener at han bruker som fakta det som i virkeligheten bare er interessante muligheter. Andre mener at hans konklusjoner ikke alltid er overbevisende. Men selv om man ikke er enig, er hans påstander likevel tankevekkende.

Boken inneholder mange forskjellige ”casestudier” som gir fascinerende lesing. Hans fortellinger om og historier til de enkelte menneskene var det som jeg fant mest interessant.

Del på facebook
Kathrine Aspaas :

Raushetens tid

Raushetens tid

Kathrine Aspaas har skrevet en svært interessant bok om raushet og åpenhet, noe hun ser tendenser til å tas på alvor i samfunnet vårt og verden forøvrig. 

Etter å ha hørt et foredrag av henne på en konferanse høsten 2013, måtte jeg bare lese boka hennes.

Katrine Aspaas er utdannet siviløkonom og har jobbet som finansjournalist i Aftenposten i en årrekke. Hun hoppet av den kritiske og kontrollerende mediekarusellen for å undersøke hvor rause vi er mot hverandre, både privat, i næringsliv og forskning.

Boka er en reise i den gryende endringen mot et samfunn der fred, raushet og tillit er i ferd med å bli de nye slagordene. Dette blir underbygget gjennom samtaler med en rekke forskere, næringslivsledere og andre kjente personer som har bidratt til et mer menneskevennlig samfunn.

Reisen går gjennom misunnelse, skam og tilgivelse. Hun introduserer nye begreper som feiltastisk, sjiraffspråk og ber oss rydde opp i vår egen grisebinge.

En humørfyllt, tankevekkende og lærerik bok som setter fokus på oss sjøl og våre egne feil i stedet for å skylde på andre. En bok til å å bli klokere av.

Del på facebook
Anne Applebaum:

Jernteppet

Jernteppet

Sjølv tjuefire år etter at 'Austblokken' gjekk i oppløysing, kan Aust-Europa framleis bli oppfatta som ein einsformig einheit.
Sannheita er at radikalt ulike språk og kulturar gøymer seg her, men Sovjetunionen festa eit så strengt grep på desse landa etter 1945 at regimane likna kvarandre innad og utad. Parolar mana til produksjon og lojalitet. Den raude stjerna blei festa på byggverk, hengt på kontorveggane og pryda lokomotiv.
Men for det overveldande fleirtalet av folket som budde her, signaliserte den raude stjerna tausheit, korrusjon og ikke minst kjedsomheit.
Korleis kunne Sovjetunionen legg så stramme rammer rundt så mange millionar menneske, til og med etter frie val i og etter 1945?
Gjennom arkivkjelder i ei rekke land og mange personelege beretningar, har Anne Applebaum skapt ein unik presentasjon av prosessane
som forvandla samfunn vi kan identifisere oss med til triste tilvere under diktatoriske styresett. Det er desse tilsynelatande fredelege prosessane boka omhandlar. Særleg kapitlet om ungdom er interessant, gruppa mest råka av kjedsomheita. Ungdomsorganisasjonane i Aust-Europa før 1945 kunne minne om våre. Boka beskriv grundig gjennom ulike eksempel korleis desse blei infiltert og nedbrytt medan partitrue alternativ blei gjort 'attraktive'. Boka er delt etter samfunnsområde framfor land, men under kvart tema vil ein kunne sette seg inn i det enkelte land.
Boka strekker seg over perioden 1944 til 1956. Årstalet 1944 gir eit sterkt signal om at Hitler var i ferd med å tape sin krig, men 1956? Dette året så eit blodig opprør i Ungarn, langt på veg eit ungdomsopprør, som blei stått ned gjennom ein enorm militær operasjon. Fasadane blei gjennomretta og blodet skylt ned i avløp så effektivt at episoden fort gjekk i gløymeboka i vest. Invasjonen var eit brutalt varsel om at sjølvstende og nøytralitet ikkje var på tale i Aust-Europa i etterkrigstida.

Del på facebook
Eva Mæhre Lauritzen:

Seks planter som forandret verden

Seks planter som forandret verden

Dette er en fascinerende bok som tar for seg historien om seks av de viktigste plantene for oss i vesten. Pepper, kaffe, tobakk, potet, sukker og bomull. Her får man høre om plantenes geografiske opprinnelse, veien til vesten og global utbredelse og en masse anekdoter berørende de ulike vekstene. En spennende og lærerik bok for de som liker funfacts og de som er litt nysgjerrige på historie.

Her får man blant annet høre at oppdagelsen av Amerika kom som et resultat av jakten på pepper, at norske prester mente poteten måtte være djevelsk siden den vokste under jorda og at 1300-tallets oppdagelsesreisende mente å ha bevis for at bomull kom fra lam som vokste på trær.

Dette er historiene om hvordan vår verden blei farga og forandra av planter fra andre verdensdeler. Det er myter, fakta og misforståelser, om handel, eventyrlyst, kolonisering, slaveri og framskritt, på godt og vondt. De fleste av plantene har vært anbefalt som medisiner, før mange av dem har gått over til delvis å bli problemer. Plantene har forandret vårt levesett, hva vi spiser, hvordan vi kler oss og hvordan vi omgås. Dette er rett og slett vår kulturhistorie.

Og det er godt lesestoff!

Del på facebook
Linda Eide:

Oppdrag Mottro

Oppdrag Mottro av Linda Eide

I 2002 nærma Linda Eide, kjend journalist og programleiar i NRK (Norsk attraksjon), seg deadline på spalta si i Bergens Tidende. I rein desperasjon ringde ho mor si og spurde korleis forhold hun hadde til Elvis. Mange telefonsamtalar og mange år seinare vart intervjua til bok. Boka er krydra med bilete frå familiealbumet, samstundes som Linda sjølv har skrive ei lita innleiing til kvart kapittel. Fornøyeleg lesing som gjev oss innsikt i livet til mora og til "gamle dagar".

Del på facebook
Herman Lindqvist:

Madame Pompadour

Omslagsbilde til boka "Madame Pompadour" av Herman Lindqvist

Svenske Herman Lindqvist, egentlig journalist med utenriksstoff som spesialfelt, er nå produktiv forfatter på heltid. Han skriver helst biografier og andre historiske verk.

Biografien om madame de Pompadour føyer seg fint inn i rekken av interessante og ikke minst underholdende bøker av Herman Lindqvist. Madamen, som ble født i Paris i 1721, het egentlig Jeanne Poisson og var av borgerlig herkomst. Moren var kjent som en av de vakreste damene i Paris og med et temperament som ”fire djevler”… Det virker ikke som Jeanne arvet det heftige temperamentet,  men utseendet hennes skal ha vært slående vakkert. Hun ble plassert i klosterskole som 5-åring og fikk en mangfoldig og bred utdannelse, helt etter datidens krav til unge damer av det høyere borgerskap. Ved hjelp av et gunstig giftermål kom hun i kontakt med adelen, og da kong Ludvig XV fikk øye på henne, var hennes skjebne avgjort.

Ettertiden kjenner henne som kongens elskerinne gjennom nesten 20 år.  Takket være skjønnhet, intelligens, sjarm og ambisjoner fikk hun så stor innflytelse over kongen at det i flere år faktisk var hun som styrte Frankrike.

Herman Lindqvist er en ypperlig forteller og gir et fascinerende innblikk i livet ved  hoffet i Versailles og i fransk historie på 1700-tallet.

Del på facebook

Opningstider Elnesvågen

Måndag  11.00  - 19.00
Tysdag 11.00 -   16.00 
Onsdag 11.00 - 16.00
Torsdag 11.00 - 19.00
Fredag 11.00 - 16.00
Laurdag 10.00 - 14.00

Opningstider Eide

Tysdag 11.00 - 16.00
Onsdag 14.00 - 18.00
Torsdag 13.00 - 16.00

Tlf.: Elnesvågen 71262880

Tlf.: Eide 71296476

Epost: bibliotek@hustadvika.kommune.no

Vi blir inspirert av