Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Hjem

> Felles > Bli inspirert > Boktips voksne > Det kalles nåde

Lynn Austin:

Det kalles nåde

Det kalles nåde

Korleis finne nytt fotfeste når livet slår beina under det tilveret du trudde på? Korleis tru på ei framtid med nyvunnen fridom når det einaste livet du kjenner er bygd på slaveriet sine vilkår? Vi er i 1865, og den amerikanske borgarkrigen er slutt. Vinnarar og taparar skal finne tilbake til ein livsrytme som krigen har sett på prøve. Kjensler og realitetar står i vegen. 

Tre kvinner, sterke kvinner, tek på kvar sin måte eit oppgjer med seg sjølv og omgjevnadane. To av dei har tapt familiemedlemer og privilegia, og ei skal venje seg til å vere fri. Ny erkjenning kan ta tid, og vil krevje mot. Å tvingast til å tenkje i nye baner, kan opplevast som ein trussel.

Forteljinga er enkel og språket er ukomplisert, men ho får fram spenninga mellom bitterheit og forsoning, fridom og ansvar, idealisme og realisme, bekymring og trøyst. «Life is hard, but God is good», seier forfattaren på bloggen sin. Romanen har ein klar kristeleg undertone og støttar seg til ei kristeleg verkelegheitsforståing som ein sjeldnare finn samtidslitteraturen. Dette set sitt preg på forteljinga etter kvart, men ikkje på ein altfor påtrengande måte. Her reknar ein med Gud anten ein prøver å forsvare privilegia sine eller kjemper for menneskeverdet og framtidsvona.

Historia har god framdrift sjølv om tidsramma er mistenkeleg kort med tanke på alt som skjer. Austin fell ikkje for freistinga til å vere moraliserande. Karakterane er stort sett nyanserte med både gode og dårlege impulsar og eigenskapar. Her er dramatikk og kjærleik, lovleg og ulovleg.

«Hun var i ferd med å finne stemmen sin…» Mange av refleksjonane let seg overføre til vår tid. «Ei tid va’ og ei anna vart», heiter det i eit ordspel, men menneskehjartet har vel alltid lengta etter fridom, meining og sanning. Ufri kan ein vere på så mange vis. Les gjerne boka!

Del på facebook

Opningstider Elnesvågen

Måndag  11.00  - 19.00
Tysdag 11.00 -   16.00 
Onsdag 11.00 - 16.00
Torsdag 11.00 - 19.00
Fredag 11.00 - 16.00
Laurdag 10.00 - 14.00

Opningstider Eide

Tysdag 11.00 - 16.00
Onsdag 14.00 - 18.00
Torsdag 13.00 - 16.00

Tlf.: Elnesvågen 71262880

Tlf.: Eide 71296476

Epost: bibliotek@hustadvika.kommune.no

Vi blir inspirert av