Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Hjem

Ny bruker

Folkebiblioteket er et gratis, offentlig tilbud for alle.

 

Slik får du lånekort

 

Les om det du kan låne her

 

  

Låne og levere

Biblioteket har utlånsautomater der du selv logger deg inn med lånekort og registrerer det du vil låne. Du kan også levere inn på automatene.

Vi har betjent skranke i både 1. og 2. etasje, der du kan få hjelp med utlån og innlevering, spørsmål, bestilling av materiale osv.

Utenom åpningstid kan materiale leveres i kassen utenfor inngangsdøra. Bøkene tas inn om morgenen neste dag biblioteket er åpent.

Norske bibliotek transporterer bibliotekmateriale mellom seg, slik at du kan levere det du har lånt hos oss på et annet bibliotek og omvendt.

 

Se lånereglene våre for informasjon om lånetider etc.

 

Besøke biblioteket

Du kan fint besøke biblioteket selv om du ikke skal låne noe, her kan du for eksempel sitte og lese/arbeide på vår lesesal eller grupperom. Biblioteket abonnerer på en rekke aviser, vi har PC-er til utlån og gratis trådløst nettverk.

Biblioteket er en viktig medhjelper for de som søker opplysninger og kunnskap i forbindelse med studier, arbeid og fritidsaktiviteter. Vi samarbeider også med andre norske bibliotek, slik at vi kan skaffe deg materiale vi ikke har selv, men som finnes i andre bibliotek i Norge. Les mer om fjernlån her.

Biblioteket driver med kulturformidling, i form av arrangementer og andre tiltak for å fremme interessen for litteratur og andre kulturuttrykk hos barn, ungdom og voksne. På forsiden og i aktivitetskalenderen informerer vi om arrangementer vi skal ha.

 

Folkebibliotekenes virksomhet er hjemlet i Lov om folkebibliotek:
"Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet."

 

Personvern

Kristiansund bibliotek behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og GDPR - EU’s personvernforordning.

  • Biblioteket trenger opplysninger om navn, adresser, telefonnumre og e-postadresser for å kunne administrere utlån og formidle fjernlån av materiale til brukerne våre. Samtykke til å ta vare på slike opplysninger gis ved underskrift når man registrerer seg som låner hos oss.
  • Opplysningene som registreres i bibliotekets datasystem brukes ikke til andre formål enn å administrere utlån/fjernlån og samle statistikk over bruken av biblioteket (statistikken er generell, ikke knyttet til enkeltpersoner).
  • Personnummer trengs for å unngå dobbeltregistreringer i det nasjonale lånerregisteret, men dette lagres ikke lokalt. Låneren kan velge å kun være registrert som lokal låner, da trenger man ikke oppgi personnummer.
  • Bibliotekets ansatte har taushetsplikt, og oppgir ikke informasjon om lånerne eller hva de låner til uvedkommende, verken andre brukere, andre ansatte/virksomheter i kommunen, andre biblioteks ansatte eller politi/andre myndighetsutøvere. Vi kan heller ikke få rede på hva en låner har lånt hos andre bibliotek.
  • Innsyn: Låneren kan selv logge inn på bibliotekets hjemmesider og se hvilke opplysninger vi har registrert på vedkommendes lånerkonto, eller be om å få se informasjonen på biblioteket.
  • Utlånshistorikk: Utlånshistorikk (hva en låner har lånt) slettes som standard 14 dager etter innlevering. Utlånshistorikk utover dette kan ikke tas vare på med mindre låneren ber spesifikt om det.
  • Låneren kan be om at hans/hennes opplysninger i lånerregisteret blir slettet.

Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon om hvilke opplysninger biblioteket lagrer om deg som låner!

  

Bibliotekets fullstendige personvernerklæring kan lastes ned her:

Åpningstider:

Mandag -  torsdag 10 - 19

Fredag 10 - 16

Lørdag 10 - 14

  

Telefon:
71 57 51 00

E-post:
bibliotek@kristiansund.kommune.no