Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Hjem

Aktuelt

Opningstider jula 2019

Her er opningstidene våre for jula 2019

Adventsstund på biblioteket

Laurdag 14. desember 

kl. 14 - 14.30

Anne Johanne les frå boka

Passar for barn frå 6 år

Velkomne!

Presentasjon av boka om krigshelten Martin Linge

Måndag 2. desember kl. 19:00 på biblioteket.

Kva skjedde då Martin Linge fall i Måløy 27. des. 1941? Var det hans feil slik den offisielle historia er? Eller gjekk han i ei felle fordi britiske kommandosoldatar ikkje hadde gjort jobben sin? I denne boka blir historia til det einaste augnevitnet, som var med Martin da han fall, fortalt. Burde Martin Linge i det heile vore med til Måløy? Ikkje i følgje krigshistorikar Ragnar Ulstein. Kort tid før Måløyraidet hadde han søkt om å få sleppe vere med på neste raid. Rosemary Reed og Martin Linge hadde planlagt bryllaup to veker etter Måløyraidet.

Kven var den ørstingen som hadde stor påverkning på Martin Linge?

Forfattaren til biografien, Svein Linge, presenterer boka si på Ørsta folkebibliotek 2. desember, og har svar på fleire av desse spørsmåla.
Biografien handlar om mennesket Martin Linge, skodespelaren, organisatoren og underoffiseren som britane kravde skulle få graden kaptein. Han blei kapteinen som bygde opp kompaniet som etter krigen fekk namnet Kompani Linge.

Forfattaren Svein Linge er født 1947. Lærarskulen 1969, adjunkt med engelsk og historie grunnfag 1972 og 73. Ungdoms- og folkehøyskulelærar. Informasjonssjef ved Det Norske Teatret 1979-1986. Redaktør av lokalavisa Storfjordnytt 1988-92. Har skrive ei rekke historiske avisartiklar m.a. om personar og episodar frå krigsåra 1940-45 på indre Sunnmøre.
Svein Linge er ikkje i familie med Martin Linge.

Det vert sal av boka etter foredraget.

Skumringstime med nordisk litteratur

Foreningen Norden og Ørsta folkebibliotek inviterer til Skumringstime med nordisk litteratur.
Frode Sætre fortel frå boka om båtbygging på Bjørkedalen.
Smakebitar på åtte nordiske og baltiske språk.
Måndag 11. november, klokka 19:00.
Arrangementet er gratis!

Vellearkivet - ein presentasjon på biblioteket den 24. oktober

Kva kan vi gjere med 30.000 personbilete i arkivet etter Martin Velle (1905-1989) - Eller kva skal vi med dei? For snart ti år sidan fekk FylkesFOTOarkivet arkivet etter Ørsta-fotografen Martin Velle i gåve frå sønene hans. No er arkivet til den særs dyktige portrettfotografen digitalisert, registreringa komen godt i gang, og tida er inne for å presentere arkivet for ørstingane, og ta det i bruk!

Portrettarkiv:
Sverre Krøvel Velle er notert opp som første kunde i Velles protokoll. Han vart fotografert 25.11.1933. Terje Engeseth Pettersen er siste bokførte kunde som nr. 8.517, fotografert 24.06.1974. Fotoarkivet innheld først og fremst portrett, familie- og brudebilete, gruppe-, barne- og passbilete, ma. bilete til "tvangspass" frå 2. verdskrig. Alt ligg no til rette for å ause av denne flotte kjelda, men fotoarkivaren treng hjelp frå publikum til å utvikle arkivet vidare. Det trengast hjelp til identifisering, og av omsyn til personvernet, trengast det hjelp for å få løyve til å syne fram mange av personbilda i arkivet. Mellom dei som har gjeve løyve er journalisten Per Jarle Hellevik. Han var elev ved Volda gymnas på 1970-talet, og Velle fekk oppdraget med å fotografere studentane.

Dugnadsarbeid:
I dei siste seks åra har ein iherdig dugnadsgjeng ved FylkesFOTOarkivet arbeide med arkivet. Meir enn 2000 bilete ligg no på nett i databasen til FylkesFOTOarkivet. Ørsta kommune har kvart år bidrege med støtte til arbeidet.

Velle - den beste fotografen?:
Martin Velle (1905-1989), Olav Lystad (1906-1995) og P.P. Lyshol (1914-1994, Sykkylven) gjekk under omgrepet "Sunnmørsfotografane". Neppe utan grunn! Lystad var avgjort den mest premierte, ikkje minst for sine mange landkapsbilete. Der var han suveren. Som fotograf var han særs produktiv, var ein dyktig forretningsmann og dreiv nærast "lærlingefabrikk" i Ørsta. Velle dreiv for seg sjølv og var elles aktiv i lokalpolitikken. Dei tre vart rekna som dei beste i si tid i Møre og Romsdal. Kanskje mellom dei beste i landet?

Store og viktige kjelder:
FylkesFOTOarkivet er ein del av Interkommunalt arkiv M&R. Dei har overteke portrettarkivet til Velle og Lystad, men førebels har dei "berre" fått digitalisert ferdig Velle-arkivet med 30.000 negativ!
Dei store fotografiske kjeldene som er tekne vare på på Sunnmøre borgar for at mykje av historia som kan formidlast i bilete, vert teken vare på. Først og fremst er det bilete av folka som har budd og arbeidd i Ørsta og grendene kring dei siste 80-90 åra. Tar ein med td. den produksjonen av bildebøker og interesse for foto, bevaring og formidling av gamle bilete Jostein O. Mo har gjort i godt over 35 år i privat og kommunal regi, tronar Ørsta høgst opp på lista over «fotobevaringskommunane». Ikkje berre i fylket, men truleg har Ørsta vore ein av dei beste kommunane i landet til å sikre fotohistoria for ettertida.

Spørjeundersøking

Oppstart av spørjeundersøking til bibliotektenesta i Ørsta kommune:

Ørsta folkebibliotek set i gong ei spørjeundersøking, som varer frå 4. til 31. oktober. Vi ynskjer tilbakemelding på våre tenester frå ungdom og vaksne i alderen 14 år og oppover, som bur i Ørsta kommune.
I undersøkinga vi hadde i fjor, stilte vi spørsmål berre til våre brukarar. Denne gongen ynskjer vi å få innspel frå alle, også frå dei som ikkje aktivt har kontakt med biblioteket.

I dei komande vekene, medan undersøkinga pågår, kjem vi til å skrive meir i avisa om kva som skjer i bibliotekverda. Korleis kvardagen i folkebiblioteka har endra seg, kva vår nye nasjonale bibliotekstrategi seier om vegen vidare, og kva planar og draumar vi har, vi som jobbar på Ørsta folkebibliotek, om vidareutvikling av våre tenester.

Våre brukarar som har lånekort og som har registrert e-postadresse hos oss, kjem til å få ein e-post som inneheld tilgang til spørjeskjemaet. Vi kjem med ei oppmoding om at alle som svarar, skriv ein utfyllande kommentar i enden av skjemaet.
Om du som bibliotekbrukar får fleire e-postar med tilgang til spørjeskjema, betyr det at e-postadressa di er registrert som kontakt til fleire av dine familiemedlem. Kvar brukar skal få eigen tilgang til skjemaet.
Vi bed om at lånarar som ikkje brukar e-post kjem innom biblioteket i vår opningstid og får med seg eit skjema på papir. Det utfyllte skjemaet kan då leverast i ei boks på biblioteket.

Vi håper at du som til no ikkje har brukt biblioteket også skal gi oss tilbakemelding. Ta ein tur til oss og sjå kva vi har å tilby! Les i avisa om biblioteket dei komande vekene og send oss tankane dine i form av ein e-post (post@folkebiblioteket.no) eller melding på facebook/messenger. Vi plasserar også ei stor innleveringsboks i Alti kjøpesenter ved rulletrappa. Der kan ein finne ark med nokre rettleiande spørsmål. I tillegg kan ein skrive kommentarar i fri form.

Deltakinga i undersøkelsen er naturligvis frivillig, men vi håper at du tek deg tid til å gi oss dine synspunkt. Dine erfaringar kan gi oss innsikt i hva brukarane våre er fornøgde med og kva vi bør endre for å forbedre tenestetilbodet.

Undersøkinga er anonym.

Bokskulpturar

Elevane på Vg1 Design og handverk ved Ørsta vidaregåande skule har jobba med eit prosjekt der dei har laga skulpturar ut av bøker som biblioteket skulle kaste, kalla "Book-Art".
Denne utstillinga vil vare frå 24. september til 12. oktober.

Sommarlesfest 2019 :-)

Velkommen til årets Sommarlesfest !!!

Sommarles

Nå er årets Sommarles ferdig.
 Takk for innsatsen alle born som deltok!
 Avslutningsfesten blir tysdag 17. september, klokka 17:00-18:30 her på biblioteket. Då blir det underhaldning og premieutdeling. Merk av denne dagen i kalenderen!
 (Premiar som de har til gode kan fortsatt hentast på biblioteket)

Opningstider sommaren 2019

Her er opningstidene våre for sommaren 2019

Opningstider

Måndag 12 - 19
Tysdag 12 - 19
Onsdag STENGT
Torsdag 12 - 19
Fredag 12 - 16
Laurdag 11 - 14

 

Kontakt

E-post:  post@folkebiblioteket.no

Telefon: 7004 5520