Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Hjem

Aktuelt

"Mitt Nabolag"

Fredag 5. oktober, klokka 18:00 får Ørsta folkebibliotek besøk av Christian Stejskal, ein norsk fiolinist, fotograf og historieforteljar med base i Kairo i Egypt.

(Varer i 90 minutter, inkl. pause)

GRATIS INNGANG

Førestillinga «Mitt Nabolag» er ei forteljing om hans pilegrimsferd (LES VIDARE) til fots frå hans fødeby Wien, via Jerusalem til den heilage byen Aksum i Nord-Etiopia. Undervegs på denne reisa møtte han «Zabaleenarane», kristne uoffisielle søppelarbeidarar i det såkalla «Garbage City» i Kairo.

Dei siste 5 åra har han no budd saman med «Zabaleenarane» og fotografert livet rundt seg, samstundes som han har skrive noveller frå søppelbyen, eit arbeid som har fått støtte frå «Fritt Ord» og «Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup». Parallelt med livet blant søppelarbeidarar har han livnært seg som fiolinist ved operaen i Kairo.
 
I si multimedieførestilling tek Christian Stejskal publikum med på ei fargerik og personleg reise frå Wien til Kairo. Han fortel sju forteljingar om sju menneskeskjebner frå søppelbyen, samstundes som han viser fotografi på ein skjerm, speler arabisk musikk og eigenkomponert musikk på fiolin.
 
«Mitt Nabolag» har i 2016-2018 vorte spelt rundt 100 gonger i ulike kulturhus, bibliotek, kyrkjer, museum og vidaregåande skular i Noreg til veldig gode kritikkar.
Hausten 2016 vart ein serie med konsertar også spelt i Skottland ved Fringe Festivalen i Edinburgh.

Nasjonal bibliotekdag 2018

Vi feirer Nasjonal bibliotekdag 1. september !!
I morga, på laurdag og på måndag gir vi bort bøker gratis.
Kom og få mange bøker som søkjer ny eigar!

Sommarlesfest 2018 :-)

Velkommen til årets Sommarlesfest !!!

Opningstider sommaren 2018

Her er opningstidene våre for sommaren 2018

Sommarles 2018

No er det klart for Sommarles. Saman med barn frå over 370 kommunar, kan alle barn i 1.-7. klasse i Ørsta kommune frå 1. juni, vere med på Noregs kulaste lesekampanje! Målet med kampanjen er å motivere barna til å lese så mykje dei berre orkar i løpet av sommarferien. (LES VIDARE)

Festsprell: Snillionen

 

Arnfinn Kolerud les frå boka si Snillionen.

Høver best for born 8-12 år.

Kr 50

Opningstider 17. mai og pinse

Her er opningstidene våre for 17. mai og pinse

Brukarundersøking på Ørsta folkebibliotek

Vi ønsker å betre kvaliteten på tenestene våre. For å kunne gjere dette er det viktig for oss å høyre kva erfaringar du har med tenesta når du brukar biblioteket i dag.

Det er sjølvsagt frivillig å svare på undersøkinga, men vi håpar du vil ta deg tid til å kome med dine synspunkt ved å svare på spørjeskjemaet. Erfaringane dine kan gi oss innsikt i kva brukarane er fornøgde med, og kva vi bør gjere for å betre tenesta vår.

For å delta i brukarundersøkinga må du kome innom biblioteket i opningstida. Her kan du velje om du vil:
*fylle ut et skjema på papir på biblioteket og levere det inn på staden
*ta med deg skjemaet heim, fylle det ut der og levere inn på biblioteket etterpå
*få eit passord og fylle ut skjemaet elektronisk på internett på adressa: svar.bedrekommune.no.

Papirskjema er tilgjengelig på både nynorsk og engelsk.
På nettet kan du velje mellom nynorsk, bokmål og engelsk.

Nedste aldersgrense for deltaking er 14 år.
Vi oppmodar foreldre å gjere borna sine merksam på undersøkinga, då vi ønsker å få med synspunkt og meiningar frå alle aldersgrupper.

Brukarundersøkinga varer frå 16. april til 14. mai 2018.

Alle svara vert handsama anonymt.

Dersom du har spørsmål må du gjerne ringe til Ørsta folkebibliotek på 700 45 200, eller sende e-post til: post@folkebiblioteket.no

brukarundersøking

Opningstider påska 2018

Her er opningstidene våre for påska 2018

Samtalegrupper på biblioteket, plan for våren

Ørsta opplæringssenter og Ørsta folkebibliotek inviterer til samtalegrupper på biblioteket, der innvandrarar kan møte nordmenn til ein uformell prat.

Håper mange frivillige har høve til å kome denne gongen også!

Opningstider

Måndag 12 - 19
Tysdag 12 - 19
Onsdag STENGT
Torsdag 12 - 19
Fredag 12 - 16
Laurdag 11 - 14

 

Kontakt

E-post:  post@folkebiblioteket.no

Telefon: 7004 5520